\  
 
Taborska 5a, 1000 Zagreb. Telefon:+ 01 3098 038
line decor
  POČETNA  ::  USLUGE  ::  O NAMA  ::  AMBULANTA  ::  KONTAKT  ::    ::    ::    ::    ::    ::  :    :    :    :        
line decor
   
 
O NAMA

 

Veterinarsku ambulantu Šapa osnovali su početkom 1996. godine Tea Režek i Boris Ljubić, a danas u njoj rade četiri veterinara.

Stalni tim ambulante Šapa čine:

Boris Ljubić, dr.med. vet. Mr.sc. Tea Režek, dr.med. vet Becky Martinović, dr.med. vet. Lukrecija Marinović, dr.med. vet.

Boris Ljubić rodjen je 11.3.1962. u Zagrebu, osmogodišnju i srednju školu završio u Zagrebu, diplomirao na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu 1992 god. Od 1996. god. radi u veterinarskoj ambulanti Šapa. Trenutno završava poslijediplomski specijalistički studij iz Patologije i uzgoja domaćih mesojeda na veterinarskom fakultetu u Zagrebu. Sudjeluje na brojnim stručnim tečajevima u zemlji i inozemstvu. Područja posebnog interesa: kirurgija i porodiljstvo.

Mr.sc.Tea Režek dr. vet. Med, rodjena 1964. g u Čakovcu. Diplomirala 1989. godine na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu sa temom iz područja Hematologije. Zadnje dvije godine studija volontirala u Centralnom kliničkom laboratoriju Veterinarskog fakulteta. Od 1989. g zaposlena u Veterinarskoj stanici u Č akovcu. 1989g. položila stručni i ispit i stekla zvanje Veterinarskog inspektora. 1992. g provela 3 mj. na stručnom usavršavanju iz mikrobiologije u Centru za peradarstvo u Zagrebu. 1994. provela godinu dana na usavršavanju u Republičkom zavodu za zaštitu zdravlja – odjel za zdravstvenu kontrolu voda. I jedna i druga specijalizacija bazirale su se na sprečavanju prenošenja bolesti sa životinja na ljude. 1994. godine obranila magistarski rad iz područja nutricionizma. Od 1995. godine radim u Veterinarskoj ambulanti Šapa i Vet. Ljekarni Mujcek. 2007. g završila BSAV-in tečaj za Egzotične kućne ljubimce na Veterinarskom fakultetu u Brnu.

Lukrecija Marinović rodjena 1975. god u Dubrovniku gdje završava osnovnu i srednju školu. 2000. god. diplomira na temu Atopijski dermatitis u pasa na Zavodu za mikrobiologiju i zarazne bolesti veterinarskog fakulteta u Zagrebu nakon čega se na istom zavodu zapošljava kao znanstveni novak. U sklopu istraživačkog projekta na kojem radi dobiva stipendiju francuske vlade za tromjesečni rad u mikološkom laboratoriju veterinarskog fakulteta u Nantesu u Francuskoj te kao koautorica objavljuje nekoliko znanstvenih radova.
Od 2003. – 2010. god. radi u Dubrovniku u specijaliziranoj ambulanti za male životinje, vlasnika Gorana Bobanovića-Čolića, dr.vet.med. 2006. god odlazi u francusku na stručno usavršavanje iz područja bolesti kućnih ljubimaca u trajanju od 6 mjeseci na klinikama veterinarskog fakulteta u Nantesu. Za vrijeme rada u Dubrovniku organizira brojne akcije steriliziranja mačaka lutalica na području grada i otoka Elafita. Od 2010. godine radi u veterinarskoj ambulanti Šapa. Sudjeluje na brojnim skupovima i tečajevima kontinuirane edukacije. Područja posebnog interesa su joj drematologija, endokrinologija, mikrobiologija i unutarnje bolesti.

 
 

TIM3

TIM4